CSpace  > 机器人与3D打印技术创新中心
Broad temperature plateau for high ZTs in heavily doped p-type SnSe single crystals
Peng, Kunling1,2; Lu, Xu1; Zhan, Heng1; Hui, Si3; Tang, Xiaodan1,2; Wang, Guiwen1,2; Dai, Jiyan4; Uher, Ctirad3; Wang, Guoyu2; Zhou, Xiaoyuan1